Вітаємо Вас! • кандидат педагогічних наук
 • доцент
 • майстер спорту СРСР з плавання
 • e-mail: aksynova1@gmail.com
 • skype: aksynova1@gmail.com
 • телефон: +380679014908
 • персональний URL для профилю Google+: google.com/+Олена Аксьонова
 • facebook: Олена Аксьонова

 Спектр наукових інтересів

 • Школа компетентностей на уроках з фізичної культури
 • особистісно-гуманна модель формування фізичної культури учнів
 • модернізація методики фізичного виховання дітей і підлітків
 • наукові підходи до регулювання фізичного навантаження учнів на уроках з фізичної культури
 • інноваційні підходи до формування нового педагогічного мислення фахівців освітньої галузі "Здоров'я та фізична культура"
 • "Спорт заради розвитку": модель нової педагогічної парадигми в контексті сталого розвитку (за концепцією ЮНІСЕФ)

Деякі публікаціїЦЫГАНОК АЛЕКСАНДРА ВЛАДИСЛАВОВНА


 • кандидат наук по физическому воспитанию и спорту
 • доцент
Циганок Александра

Спектр научных интересов

 • повышение адаптивных возможностей организма спортсменов на разных этапах учебно-тренировочного процесса

ПубликацииПІВНЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА • Спектр наукових інтересів
 • збереження, розвиток, формування здоров’я суб’єктів освітнього середовища;
 • формування основ фізичного здоров’я дітей та підлітків різного віку;
 • методика викладання основ здоров’я у навчальних  закладах.

Публікації

Аксьонова О.П., Півненко Ю.В. Педагогічні умови корекції соматичного здоров’я учнів початкових класів з легкою розумовою відсталістю на уроках фізичної культури
Півненко Ю.В. Різні підходи до аналізу сучасного уроку основ здоров’я
Півненко Ю.В. Система заходів з використанням ІКТ щодо формування нового педагогічного мислення учителів основ здоров’я
Аксьонова О.П., Півненко Ю.В. Науково-методичний проект «Урок здоров’я»
Півненко Ю.В. Сучасні підходи до планування роботи методичних об’єднань фахівців освітньої галузі «Здоров’я та фізична культура»
Півненко Ю.В. «Абетка харчування» – засіб формування основ здорового харчування учнів молодшого шкільного віку
Півненко Ю.В. Об’єктивні підходи до оцінювання ефективності діяльності навчальних закладів – шкіл сприяння здоров’ю
Аксенова Е.П., Пивненко Ю.В. Инновационные подходы к формированию нового педагогического мышления современного специалиста образовательной отрасли "Здоровье и физическая культура"
Півненко Ю.В. Показники інтегративного критерію сформованості фізичного здоров’я учнів
Півненко Ю.В. Система формування фізичного здоров’я учнів початкової школи
Півненко Ю.В. Формування фізичного здоров’я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи (автореферат)
Півненко Ю.В. Організаційно-педагогічні умови формування фізичного здоров’я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи
Пивненко Ю.В. Формирование физического здоровья учащихся начальных классов как предмет исследования
Пивненко Ю.В. Создание психолого-педагогических условий формирования физического здоровья учащихся начальных классов
Півненко Ю.В. Генезис та класифікація моделей і технологій в контексті розвитку здоров’я
Півненко Ю.В. Проблема виховання основ фізичного здоров’я учнів у навчально-виховному процесі
Півненко Ю.В. Виховання основ фізичного здоров’я як складова навчально-виховного процесу в початковій школі
Півненко Ю.В. Професійна компетентність вчителя у контексті виховання основ фізичного здоров’я учнів початкової школи
Півненко Ю.В. Аналіз урока з позиції збереження здоров’я учнів
Півненко Ю.В. Психолого-педагогічні умови впровадження здоров’язберігаючих технологій у освітній процес початкової школи


На сайт КЗ "ЗОІППО" ЗОР!