Вітаємо Вас!


 • кандидат педагогічних наук
 • доцент
 • майстер спорту СРСР з плавання
 • e-mail: aksynova1@gmail.com
 • skype: aksynova1@gmail.com
 • телефон: +380679014908
 • персональний URL для профилю Google+: google.com/+Олена Аксьонова
 • facebook: Олена Аксьонова

   Спектр наукових інтересів

  • Школа компетентностей на уроках з фізичної культури
  • особистісно-гуманна модель формування фізичної культури учнів
  • модернізація методики фізичного виховання дітей і підлітків
  • наукові підходи до регулювання фізичного навантаження учнів на уроках з фізичної культури
  • інноваційні підходи до формування нового педагогічного мислення фахівців освітньої галузі "Здоров'я та фізична культура"
  • "Спорт заради розвитку": модель нової педагогічної парадигми в контексті сталого розвитку (за концепцією ЮНІСЕФ)

  Деякі публікації


  ЦИГАНОК ОЛЕКСАНДРА ВЛАДИСЛАВІВНА


  • кандидат наук з фізичного виховання та спорту
  • доцент
  Циганок Олександра

  Спектр наукових інтересів

  • підвищення адаптивних можливостей організму дітей і підлітків засобами фізичної культури

  Публикації


  ПІВНЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

  Півненко Юлія


  Спектр наукових інтересів
  • збереження, розвиток, формування здоров’я суб’єктів освітнього середовища;
  • формування основ фізичного здоров’я дітей та підлітків різного віку;
  • методика викладання основ здоров’я у закладах освіти.

  Публікації

  Аксьонова О.П., Півненко Ю.В. Педагогічні умови корекції соматичного здоров’я учнів початкових класів з легкою розумовою відсталістю на уроках фізичної культури
  Півненко Ю.В. Різні підходи до аналізу сучасного уроку основ здоров’я
  Півненко Ю.В. Система заходів з використанням ІКТ щодо формування нового педагогічного мислення учителів основ здоров’я
  Аксьонова О.П., Півненко Ю.В. Науково-методичний проект «Урок здоров’я»
  Півненко Ю.В. Сучасні підходи до планування роботи методичних об’єднань фахівців освітньої галузі «Здоров’я та фізична культура»
  Півненко Ю.В. «Абетка харчування» – засіб формування основ здорового харчування учнів молодшого шкільного віку
  Півненко Ю.В. Об’єктивні підходи до оцінювання ефективності діяльності навчальних закладів – шкіл сприяння здоров’ю
  Аксенова Е.П., Пивненко Ю.В. Инновационные подходы к формированию нового педагогического мышления современного специалиста образовательной отрасли "Здоровье и физическая культура"
  Півненко Ю.В. Показники інтегративного критерію сформованості фізичного здоров’я учнів
  Півненко Ю.В. Система формування фізичного здоров’я учнів початкової школи
  Півненко Ю.В. Формування фізичного здоров’я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи (автореферат)
  Півненко Ю.В. Організаційно-педагогічні умови формування фізичного здоров’я учнів у навчально-виховному процесі початкової школи
  Пивненко Ю.В. Формирование физического здоровья учащихся начальных классов как предмет исследования
  Пивненко Ю.В. Создание психолого-педагогических условий формирования физического здоровья учащихся начальных классов
  Півненко Ю.В. Генезис та класифікація моделей і технологій в контексті розвитку здоров’я
  Півненко Ю.В. Проблема виховання основ фізичного здоров’я учнів у навчально-виховному процесі
  Півненко Ю.В. Виховання основ фізичного здоров’я як складова навчально-виховного процесу в початковій школі
  Півненко Ю.В. Професійна компетентність вчителя у контексті виховання основ фізичного здоров’я учнів початкової школи
  Півненко Ю.В. Аналіз урока з позиції збереження здоров’я учнів
  Півненко Ю.В. Психолого-педагогічні умови впровадження здоров’язберігаючих технологій у освітній процес початкової школи


  На сайт КЗ "ЗОІППО" ЗОР!